Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 31
  • Tất cả: 15391
Báo cáo sơ kết công tác tháng 10/2016

I. Số liệu:

            - Tổng số CB, GV, NV: 26; Trong đó: Nữ: 10; Dân tộc: 02; Nữ DT: 00)

  - TS Đảng viên: 15 ; Trong đó, Nữ: 05; Dân tộc: 00 (nữ: 00)

  - Tổng số lớp: 7/259 học sinh

Lý do: ……………………………..

II. Kết quả thực hiện kế hoạch trong tháng:

          1. Công tác tuyên truyền giáo dục, việc tổ chức triển khai:

* Nội dung:

Tổ chức triển khai các văn bản về bồi dưỡng chuyên môn, kế hoạch các hội thi của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất của nhà trường, xây dựng nhà xe cho giáo viên

Tiếp tục triển khai công tác thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể năm học 2016-2017.

          2. Công tác tổ chức:

- Hoàn thành điều chỉnh phân công chuyên môn dạy 2 buổi/ngày.

- Hoàn thành lập danh sách giáo viên thừa theo biên chế

- Rà soát nâng lương quí III; quí IV

- Cập nhật dữ liệu vào phần mềm PMES

- Đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của PGD      

           3. Công tác chuyên môn:

           - 100% GV tham gia bồi dưỡng chuyên môn đúng theo kế hoạch

           - Tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình giảng dạy tuần 07,08,09,10 theo phân phối chương trình của Sở, thời gian thực hiện từ ngày 26/9/2016 đến 22/10/2016, đang thực dạy tuần 11 từ 24/10-29/10/2016.

          - Thực hiện nghiêm túc công tác báo dạy, công tác tuần theo đúng qui định.

          - Các bộ phận chuyên môn trong nhà trường hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tháng 10/2016 để thực hiện có hiệu quả cao và đạt mục tiêu đào tạo.

- Giáo viên thực hiện tốt việc soạn giáo án trước khi lên lớp.

          - Thực hiện đúng theo quy chế chuyên môn

* Kết quả thực hiện công tác chuyên môn:

  + Tổ chức dự giờ thăm lớp 12 tiết; Xếp loại: Giỏi 07; Khá 05 tiết

  + Dự giờ thao giảng 04 tiết; Xếp loại: Giỏi 03; Khá 01 tiết

  + Hội giảng 03 tiết; (Rút kinh nghiệm)

  + Ứng dụng công nghệ thông tin 05 tiết

          * Công tác PCGD:

          Hoàn thành danh sách học sinh trong và ngoài địa bàn

          Chuẩn bị hồ sơ và cập nhật dữ liệu vào phần mềm PCGD-xóa mù chữ năm 2016

           4. Công tác nhân viên:

          4.1. Công tác Văn thư – Kế toán:

          4.1.1. Công tác tài vụ:

          - Nhận, cấp phát lương tháng 10/2016

- Hoàn thành chi trả chênh lệch lương cho GV

          4.1.2. Công tác văn thư:

          Kịp thời xử lý thông tin hai chiều theo sự chỉ đạo của nhà trường

          Hoàn thành báo cáo SMAS trên online theo qui định

          Hoàn thành hồ sơ đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của PGD

          4.2. Công tác thư viện - thiết bị:

Tổng số lượt giáo viên mượn sử dụng ĐDDH trong tháng 92 lượt.

Tổng số ĐDDH giáo viên tự làm mới 03 cái

Trong tháng 10 có 41 lượt học sinh vào đọc sách

          4.3. Công tác Thủ quỹ - Y tế học đường:

          4.3.1. Thủ quỹ:

          Kết hợp cùng kế toán công khai tài chính.

          Thu – chi đúng theo sự chỉ đạo của nhà trường

          4.3.2. Y tế trường học:

          Cấp phát thuốc cho giáo viên và học sinh (giáo viên 05 trường hợp, học sinh 21 trường hợp).

           Thu thẻ BHYT cấp miễn phí 23 thẻ, thu BHTT được 89 lượt (trong đó 61 học sinh và 28 giáo viên)

          5. Công tác đoàn thể:

5.1. Công tác Công Đoàn

  Vận động 100% công đoàn viên tham gia BHTT

            Phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCC năm học 2016 – 2017.

  Tổ chức họp mặt ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

            Triển khai tiêu chuẩn thi đua năm học 2016-2017

         5.2. Công tác Đoàn – Đội:

          Ổn định sinh hoạt đội toàn trường

          Đăng kí mô hình điểm, phong trào vì đàn em đầu năm.

          Hoàn thành đại hội liên đội

          Thu gom kế hoạch nhỏ đạt 30 kg. Ngôi nhà KQĐ đạt 50 nghìn.

          Phát động hội thi chinh phục vũ môn, sáng tạo kĩ thuật.

     Phát động phong trào thi đua trong học sinh

        

 IV. Đề xuất, kiến nghị:

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                

- Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                  

- Lưu: VP.

                     Đinh Văn Khởi
Tin khác